Pihat & puutarhat

Asukkaat eivät omista pihamaitaan, vaan ne omistaa Helsingin kaupunki, jolta osuuskunta on vuokrannut maat. Jokaisessa osuuskuntamme korttelissa on osuuskunnan huoltamia yhteispihoja. Lisäksi suurimpaan osaan asunnoista kuuluu jäsenen hallinnoima piha- ja puutarha-alue, joiden hoidosta vastaa asukas.

YHTEISPIHAT
Jokaisessa osuuskuntamme korttelissa on yhteispihoja, joilta löytyvät mm. pyykkinarut ja lasten leikkipaikat. Yhteispihojen kunnosta vastaa huoltomies. Yhteispihoja on kunnostettu myös korttelikohtaisin talkoin.

OMAT PUUTARHAT
Suurimpaan osaan osuuskunnan asunnoista kuuluu piha-alue, jota jäsen hallinnoi. Koska pihamaat omistaa Helsingin kaupunki ja sitä vuokraa osuuskunta, on kaikkiin piha-alueita koskeviin kiinteisiin muutos- tai rakennustöihin haettava lupa osuuskunnan hallitukselta.

PUUTARHOJEN HOITO
Osuuskuntalaiset vastaavat puutarhojensa hoidosta. Suurin osa osuuskuntamme puutarhoista kukoistaa, mutta kaikki eivät piha-alueistaan piittaa. Jos osuuskunnan jäsen ei itse hoida hallitsemaansa puutarhaa, järjestää osuuskunta puutarhan hoidon ja lähettää työstä koituneen laskun osuuskunnan jäsenelle.

PUUTARHAJÄTTEIDEN LAJITTELU
Osuuskunnalla on muutama yhteiskomposti, joiden huollosta ja kunnosta vastaa korttelin asukkaat yhdessä huoltomiehen kanssa. Lisäksi osuuskunta tilaa keväisin ja syksyisin puutarhajätteille lavat jokaiseen kortteliin. Lavojen ajankohdasta ilmoitetaan saunojen ilmoitustaululla sekä Käpylinnussa. Nämä lehtilavat ovat siis tarkoitettu vain puutarhajätteille; risuille, lehdille, kasveille, jne. Lavoille ei saa laittaa esim. isoja puukappaleita tai sekäjätettä.

MUUMIO-OMENAT
Ajoittain osuuskuntamme omenapuita vaivaa muumiotauti. Taudin iskiessä ongelmaksi on koitunut omenoiden hävittäminen. YTV:n mukaan muumiotautusia omenoita voi laittaa biojäteastiaan. Omenamuumiotaudin itiöiden tuhoutumiseen riittää yli 45 asteen lämpötila, jos sitä kestää yhtäjaksoisesti vähintään 5 vrk. Kompostointilaitoksen prosessissa lämpötila kohoaa niin korkeaksi, että biojäte hygienisoituu ja patogeenit tuhoutuvat. Omassa puutarhajätekompostissa näin ei yleensä tapahdu, mutta talousjätekompostorissa onnistunee myöskin.Ylipäätään omenoita ei kannata laittaa biojäteastiaan kerralla kovin isoja määriä, koska astian paino nousee helposti liian korkeaksi.

PYÖRÄILY JA AUTOILU KORTTELEISSA
Autoilijoilta toivotaan suurta varovaisuutta pihoille ajettaessa. Myös pyöräilijöiltä, niin isoilta kuin pieniltäkin, toivotaan erityistä tarkkaavaisuutta ja pyörien taluttamista korttelien yhteisalueilla ja lastenleikkipaikkojen läheisyydessä liikuttaessa.

LINTUJEN RUOKKIMINEN
Lintujen ruokkiminen on sallittua lintulaudoilta. Maahan heitetyt pullanmuruset kun keräävät kortteliimme lintujen lisäksi myös rottia ja oravia. Leutoina talvina linnuille löytyy ruokaa jo luonnostakin, eli lintulautojakaan ei välttämättä tarvita.

KISSOJEN JA KOIRIEN KIINNIPITO
Kaupungin järjestyssäännöt eivät vaadi kissojen kiinnipitoa, mutta kissojen omistajien tulee valvoa, etteivät kissat ja koirat liiku vapaana esim. lasten leikkipaikoilla (Järjestyslaki 4 luku 14§). Oman pihan ulkopuolella kissaa ja koiraa tulee ulkoiluttaa valjaissa tai hihnassa.

PIHAVALOT
Yhteisalueilla sijaitsevista pihavaloista vastaa osuuskunta. Osuuskunnan sääntöjen mukaan jäsenten puutarhojen pihavaloille tarvitaan hallituksen lupa sekä hyväksytty sähköurakoitsija. Sähkötöistä tulee myös toimittaa käyttöönottotarkastuspöytäkirja ja kaapelikartta. Tämä koskee yli 24 voltin valoja.